Montáž PLUS

Naše společnost nabízí celou řadu činností spojených s výměnou oken. V rámci standardních prací spojených s výměnou oken provádíme:
  • demontáž starých oken, vnitřních příp. vnějších parapetů
  • montáž nových oken, vnitřních a venkovních parapetů či přechodových plechů
  • likvidace vybouraných oken a suti
  • zednické zapravení vnitřních špalet po výměněn oken
V rámci zkvalitňování našich služeb se snažíme všem našim zákazníkům nabídnout další nadstandardní činnosti souhrně nabízené pod názvem Montáž PLUS. Nad rámec standardních prací se jedná o:
  • zateplení špaletových oken po obvodu polystyrenem tl.20-40mm, což výrazně zlepší tepelnou izolaci v místě dřevěné špalety, která není běžně nijak chráněna
  • aplikaci parotěsných pásek do interiéru a komprimačních pásek do exteriéru pro zlepšení ochrany připojovací spáry proti zatečení a průniku vlhkosti. Alternativně nabízíme i certifikovanou 3D hmotu pro vyplnění připojovací spáry, která nahradí dražší systém pásek.
  • kompletní oprava a začištění venkovních špalet
  • výmalbu vnitřních špalet bílou interiérovou barvou
  • výmalbu venkovních špalet exterérovou barvou dle stávající fasády
Cílem služby Montáž PLUS je nabídnout zákazníkům výměnu oken tzv. na klíč od jednoho dodavatele, což je výhodné zejména z pohledu celkové záruky na dílo, ale také z pohledu ceny a koordinace celé výměny oken.
 
Pokud máte zájem zjistit více o naší službě Montáž PLUS, či chcete zpracovat ZDARMA a NEZÁVAZNĚ cenovou nabídku na výměnu oken, KONTAKTUJTE NÁS.

Montáž PLUS